tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty,tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng,tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

Sổ tay nhân viên

PDFPrintE-mail

Sổ tay nhân viên

Download sổ tay nhân viên

Bạn có thể xem chi tiết sổ tay bên dưới

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU – SỔ TAY NHÂN VIÊN

  • Lời nói đầu của Giám đốc
  • Mục tiêu lâu dài
  • Vài nét sơ lược về Công ty
  • Văn hóa công ty

CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY – SỔ TAY NHÂN VIÊN

1.                Tác phong và trang phục

2.                Ra vào Công ty

3.                Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ

4.                Phạm vi đi lại

5.                Hút thuốc lá

6.                Phương tiện thông báo

7.                Sử dụng Căn tin

8.                Sử dụng điện thoại

9.                Cập nhật thông tin cá nhân

10.            An toàn lao động

11.            Thực hiện trật tự, vệ sinh nơi làm việc

12.            Quản lý và sử dụng tài sản Công ty

13.            Phương tiện đi công tác

14.            Khách của công ty và của cá nhân

15.            Các trường hợp khẩn cấp

16.            Phần mềm/ Email/ Internet/ mạng LAN

17.            Qui tắc bảo mật và bảo vệ uy tín Công ty

18.            Tiết kiệm

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

1.             Tuyển dụng và tuyển dụng

2.             Thử việc và thử thách

3.             Sinh viên thực tập

4.             Mô tả công việc

5.             Hợp đồng lao động

6.             Phân cấp bậc và phân hạng công việc

7.             Đánh giá kết quả công việc

8.             Nghỉ thường niên

9.             Nghỉ ốm

10.          Làm việc trong điều kiện đặc biệt

11.          Đào tạo và phát triển

12.          Thôi việc

13.          Thuyên chuyển công việc

14.          Chấm dứt hợp đồng lao động

15.          Lương và các quyền lợi

16.          Chế độ phúc lợi

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

I.             Đề bạt, khen thưởng

1.         Chính sách đề bạt

2.         Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích

II.           Kỷ luật

Các hình thức kỷ luật

Các vi phạm bị buộc thôi việc

Các vi phạm nội qui khác

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI  – SỔ TAY NHÂN VIÊN

CHƯƠNG VI: HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI

Add comment


Security code
Refresh

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Tư vấn trực tiếp

phoneMr. Đức: 0933 258 468

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực phía Nam

phoneMr. Chính: 0917 227 900

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực phía Bắc

phoneMr. Đạt: 0944 11 0880

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực miền Trung

phoneMr. Cường: 0922 128 111

emailcontact@tailieuquanly.com

Bài xem nhiều nhất

ONLINE

We have 3 guests online

Marketing & Sale

firstpage_Khuyenmai

banner_tet_2016